Diensten

Veelal zijn er tijdens de bouw of renovatie installaties aangebracht die op dat moment pasten in de ambities van kwaliteit, prestaties en het beschikbare budget. Hierbij zijn veelal de aspecten van energieverbruik onderhoud- en vervangingskosten niet meegenomen. Technieken om de gebouwen te verwarmen, ventileren en te verlichten zijn de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling, zodat met minder energie hetzelfde binnenklimaat gerealiseerd kan worden. Ook de bouwkundige schil van de gebouwen is aan innovatie onderhevig, zodat maatregelen die voorheen onbetaalbaar leken nu toch betaalbaar zijn.

Van Dorp energie zet in op duurzaamheid en daarmee het optimaliseren en beheersen van hun energiehuishouding en hun energiekosten en speelt een proactieve rol bij het ontwikkelen van innovatieve nieuwe duurzame diensten en concepten. Van Dorp energie ontzorgt haar opdrachtgevers actief bij het:

  • Verzorgen van een succesvol inkooptraject van energie en daarmee het besparen op de energieinkoop.
  • Controleren van de rekeningen van gas- en elektriciteitsverbruik en het bepalen van mogelijk teveel in rekening gebrachte kosten.
  • Onderzoeken van mogelijke aanpassingen van MDDS- en transportcontracten en de aanpassing begeleiden.
  • Inzichtelijk maken van de energiestromen, zoals het verbruik van gas, elektriciteit, warmte, koude en water om te gebruiken ter beoordeling, bewaking en verrekening van het energieverbruik.
  • Uitvoeren van besparingsonderzoeken en het in kaart brengen van het besparingspotentieel in gebouwen, optioneel in combinatie met een energielabel.
  • Realiseren van uw eigen duurzame energieopwekking vanuit zon- en windenergie.
  • Exploiteren en financieren van duurzame opwekkingsinstallaties

Heeft u vragen, neem contact met ons op door te bellen met 010 - 283 60 17 of te mailen naar info@energie.vdi.nl

Met Kennis en Respect